Opinión Miguel Anxo Fernández

Na súa etapa formativa en Comunicación Audiovisual, Andrea Area amosou un talento creativo e unha capacidade de traballo insólita, en especialidades como video, fotografía e producción de eventos, que a cualifican como profesional de gran solvencia